in , ,

Ezt olvasd el! Egy szociológus véleménye a társadalmunkra és a normalitásra rákos sejtként telepedő liberalizmusról és a genderségről

Ha nem vetünk ennek véget, akkor elpusztítanak bennünket

Egy szociológus véleménye a társadalmunkra és a normalitásra rákos sejtként telepedő liberalizmusról és a genderségről.

Még nincs hivatalos döntés róla, mindenesetre felmerült az úgynevezett gender szakok állami finanszírozásának megszüntetése és az állami egyetemeken zajló képzések kivezetése. Semmit sem támogatnék a Fidesz–KDNP-kormány tervei közül jobban, mint ezt. A „tudományos liberalizmus” ugyanis az elmúlt harminc-ötven évben teljes mértékben eluralta a társadalomtudományokat. Sőt, olyan erővel kezdett beszivárogni természettudományos területekre is, amire ilyen áltudományok tekintetében a nácik egykori németországi tudományos térfoglalása, illetve a kommunisták tudós- és tudáspusztítása óta nem volt példa.

Ennek a szörnyűségnek nem fogtuk még fel a jelentőségét, mert nem olyan látványosan tették, mint elődeik, hanem lopakodva, észrevétlenségre törekedve, a folyamatot évtizedekre elnyújtva. Szeretném egyértelműen leszögezni, hogy a „tudományos liberalizmus” gyűjtőfogalma alatt nyilvánvalóan számtalan genetikai és szerzett pszichiátriai betegség tünetei kristályosodtak ideológiává, majd tudományos paradigmává. A liberalizmus olyan erővel vált parancsuralmivá, hogy már az orvostudományban, a genetikában is torzítja, sőt felszámolja azt a tudományfilozófiai és erkölcsi alapot, amelynek az egész európai civilizációt köszönhetjük.

A liberális elmélet formálisan vallásellenesként határozza meg magát, de nem csak a kereszténységgel szemben ellenséges, hanem a nyugati természettudománnyal szemben is. Bomlasztási technológiájára az jellemző, hogy nyilvánosan nem megy szembe ugyan az evolúcióelmélettel, de minden elemében teljesen ellentétes azokkal, meg persze a természettudományos gondolkodás összes egyéb alapelvével is.

Ezeket az embereket és elveiket nem az alapján kell megítélni, hogy ezen területeken fellelhetők első közelítésben normális, tudományos gondolkodásra képes szakemberek is. Hanem az alapján, hogy Nyugaton már elérték, hogy teljesen egészséges tízéves gyermekeket hormonkezelhessenek a biológiai nemük megváltoztatása céljából, azzal a címszóval, hogy a gyerekeknek, függetlenül a biológiai adottságaiktól, nemüktől, jogukban áll a nemüket „szabadon” megválasztani.

Jelenleg ehhez még kell a szülő kezdeményezése és beleegyezése, de folyik a nyomulás, hogy a gyermekintézményekben szabad propagandát folytató LMBTQ-szervezetek maguk válogathassák ki (az állam segítségével) a szerintük biológiai nemükhöz képest változtatni akaró gyermekeket, és a szülők beleegyezése nélkül azokat szabadon vethessék alá hormonkezelésnek, majd adott esetben nemváltoztató műtétnek is. Ezt persze most tagadják, de a gyermekek tömeges hormonkezelését már több országban kénytelenek voltak elismerni, és csak azt tudták megakadályozni, hogy ezek az információk bekerüljenek a főáramú baloldali médiába.

Ez olyan emberiesség elleni bűncselekmény, ami csak a nácik és a kommunisták emberkísérleteihez hasonlítható. Egyetemi tanszékek, „tudományos közösségek”, orvosok, gyógyszergyárak, állami hatóságok álltak össze azért, hogy a gyermekek normális biológiai, nemi fejlődését néhány genetikai és pszichiátriai beteg tünetképzéséből kiinduló állítólagos emberi jogi mozgalom ideológiája mentén eltorzítsák és gyakorlatilag megnyomorítsák őket.

Mindeközben az egész gender- és feminista „tudományos” szekta egyetemi lobbiereje nemcsak lapít, hanem minden eszközzel támogatja is ezt az őrületet. A maga hatékony eszközei­vel akadályozza a normális emberek fellépését a gyermekek kasztrálása, miskárolása, torzszülötté tétele és későbbi öngyilkosságba kergetése ellen. Az egyetemi beférkőzésükkel szerzett intézményi tekintélyüket arra használják, hogy ennek az őrületnek az általánossá tételét, az embernek mint biológiai lénynek a – marxista-kommunista ideológiához hasonló primitív módon – fizikai-pszichikai átalakítását elősegítsék. Mindezt mindenféle természettudományos és biológiai ismeret nélkül művelik, úgy, hogy az emberi evolúció eddigi eredményeit semmibe veszik, és az ideológiájuknak megfelelő humanoi­dokat hoznak létre.

A folyamat intézményi oka egyébként részben az, hogy az egyetemi oktatás színvonala az elmúlt 50-70 évben a tömegesedés következtében jelentősen csökkent az összes nyugati felsőoktatási intézményben. Ez az általános műveltség esésével, a művelt laikus eltűnésével „új barbarizmust” eredményezett.

A természettudományos paradigmák, az alapvető tudományfilozófiai ismeretek már a természettudományosnak nevezett szakokon is hiányoznak. Hiába a fejlett technológiai környezet, az újabb generációk a tudományban és a technológiában babonaszerűen hisznek, azzal kapcsolatos várakozásaik vágyvezéreltek, olyan lehetőségeket és képességeket tulajdonítanak a „nagybetűs tudománynak”, olyan mindenhatóságot, mint a természeti népek a primitív vallásosság korában a főistenüknek.

Egész generációk képtelenek felfogni a biológiai és társadalmi rendszerek komplexitását, a tudomány korlátait, illetve az Index.hu tudományos rovatának lebutított magyarázatai alapján azt hiszik, hogy azzal teljes áttekintő ismereteket szereztek. Biztosak benne, hogy a tudomány hamarosan minden felmerülő problémát megold, bigottan hiszik, hogy a biológiai, a fizikai törvények nem jelölnek ki egy világos, meghaladhatatlan feltételrendszert. Biztosak benne, hogy azokat majd a technológia úgyis meghaladja.

A liberálisok és a genderesek egy egyszerű gépnek hiszik az embert, amelyet a jogai jellemeznek, és amely gép technológiai eszközökkel és némi programozással úgy átalakítható, hogy megfeleljen az ő jogi formalizmusuknak. A választás jogát úgy értelmezik, az embereknek statisztikailag kötelező különbözőt választaniuk az általuk felkínált döntési mezőkben, mert a „szabadság” csak akkor érvényesül szerintük, ha az emberek a józan ésszel és az érdekeikkel ellentéteset is választanak.

A társadalomban azért kötelező egy csomó embernek a biológiai nemével ellentétes neműnek hinnie, gondolnia, definiálnia magát, sőt át is alakulnia, hogy ezek a közveszélyes elmebetegek elmondhassák, az ember szabadsága akkora, hogy a fizika és a biológia törvé­nyein felülemelkedve, azokat legyőzve is dönthet. A szerencsétlen gyerekeket pszichológiailag azért kondicionálják a biológiai nemükkel ellentétesen, hogy megindokolhassák a kémiai beavatkozást, a testük hormonális és fizikai átalakítását, mert hitük szerint az az adottság, amely nem szabad választás eredménye, hanem a természet kényéből ered, az maga a rabság.

Ki kell mondani, hogy itt olyan emberek mozgalmáról van szó, akik többé-kevésbé mentálisan mind sérültek (jelentős részük pszichiát­riai beteg), és akik halálosan gyűlölik a normalitást. És el is akarják pusztítani azt. A törvényeink azért nem működnek ellenük, mert egyrészt a jogtudományt már elfoglalták, másrészt mert olyan mértékben lépnek ki az emberi normalitás, a józan ész keretei közül, amire ilyen méretekben és mértékben a normalitás egyszerűen nem tud felkészülni. Ezek tényleg azt gondolják, hogy a hormonkezelt transzneműek, a mindenféle szerencsétlen szexuális és mentális betegek, valamint a beengedett fiatal muszlim férfiak majd valami stabil, szabad és boldog társadalmat fognak itt létrehozni, miután az utolsó keresztényt is lefejezték.

A társadalomtudományoknak természettudományos alapokon kutatniuk kell az ember kétneműségéből következő kulturális és társadalmi hatásokat. Ismernünk és értenünk kell a nemek közötti, rendkívül bonyolultan megragadható különbségeket, és különösen a két nem genetikai, érzelmi, szellemi, hétköznapi, családi együttműködésének jellegzetességeit. De ezt nem kutathatjuk a liberalizmus beteg ideológiája alapján, amely szerint az evolúció során kialakult emberi faj értelme és kultúrája a bűnösök és áldozatok, az elnyomók és elnyomottak erőszakon alapuló közössége, amelyet le kell rombolni, és amelyben utóbbiaknak büntetniük (átalakítani) kell az előbbieket származási (születési, genetikai) alapon.

A genderpropagandát büntetni kell. Az oktatását, a bújtatott verzióit is ki kell tiltani minden egyetemről és mindenhonnan. A biológiai nem erőszakos megváltoztatására irányuló tevékenységet – hasonlóan az egészséges szexuá­lis viselkedés kialakulását romboló tevékenységhez – pedofíliaként, a szexuális szadizmus szélsőséges eseteként kell a lehető legsúlyosabban büntetni.

A liberalizmus mindent elvesz az embertől, amit a biológia és a kultúra ad. A genderhívő liberálisok már így is jóvátehetetlen károkat okoztak az elmúlt évtizedekben a felnövekvő generációk lelkében. Kompromisszumok nélkül kell harcolnunk ellenük és teljes győzelmet kell aratnunk, mert különben elpusztítanak bennünket.

A szerző szociológus

forrás:https://magyaridok.hu/

Vélemény, hozzászólás?

Loading…

0

Hozzászólások

hozzászólás

Újabb késelés Franciaországban! Több sérült is van köztük egy súlyos

Gender kutató – Mindenki gendernek születik – Jogodban áll, hogy asztal legyél!