in

Nyílt levél a Magyarsághoz – Határon innen és túl !

Kedves Anyaország határain túl élő honfitársaim, testvéreim! És Mi is, akik ide születtünk és itt vagyunk…

Nyílt levél a Magyarsághoz – Határon innen és túl !

Nyílt levél a Magyarsághoz, 2018. június 4.-e után két nappal a Magyarság gyásznapja és a Nemzeti Összefogás Napjának 98.évfordulóját követően. Nem mondhatunk le, egy magyar testvérünkről sem!

Kedves Anyaország határain túl élő honfitársaim….Testvéreim! És Mi is, akik ide születtünk és itt vagyunk…

A Hazánk bal-lib oldala, 2004. december 5.-én elárulta nemzetét, mely árulást 2010.május 26.-n parlamentáris keretek közt, a nemzet egyesítéséért elkötelezett politikai erők eltöröltek, ezzel Magyarország azon kötelességének tett eleget, amikor a kettős állampolgárság intézményét, törvényi erőre emelte, amellyel minden nemzetnek a honfitársaival szemben az alapvető emberi méltósághoz való jogát biztosította honfitársainknak. Ez nem ajándék és nem gesztus, hanem Isteni és emberi törvényszerűségen alapuló igazságtétel, amely a nemzetével szemben a hazának az egyetlen kötelessége! Ezen kötelessége az, hogy a haza a nemzetét összekovácsolja, bárhol is éljen az a nagy világban, mert ettől szűnik meg a szülőföldjén a hontalansága testvéreinknek, bárhová is kényszerítse őket a történelem vihara!

Minden más alap igazságban a nemzeten belül az állampolgárnak van, kizárólagos kötelezettsége a haza iránt…, mert igaz az a mondás, hogy:

“Ne azt kérdezd, hogy mit tehet érted a hazád, hanem hogy mit tehetsz te a hazádért!”

Akkor 30 évesen, sosem felejtem el, 14 év távlatából sem, folytak a könnyeim, elárultnak éreztem a nemzetem és átkozottnak magam, hogy itt születtem és nem ott veletek, (mint ahogy a nagy és dédszüleim, s azok felmenői Délvidéken és Erdélyben) ezért nem osztozhatok a külhoni honfitársaim, leírhatatlan fájdalmában, amely sebekre a gyógyírt, csak hosszú évekkel később sikerült megtalálni. Az akkori nemzetárulók és azokat pártoló, esztelen uszító propagandájáért felelősök, mély megvetése mellett, amire nem adhat magyar sohasem feloldozást és bűnbocsánatot, azt ők kérjék Istenüktől, és amiért nem voltunk képesek tenni a gyalázat ellen, fogadjátok enyhítésül, minden igaz magyar honfitársam nevében és tőlem a bocsánat tiszta szavát..!

A helyben megmaradásotok támogatása az anyaországnak a mindenkori legfontosabb elkötelezettségei közé kell tartozzanak. Akárcsak az egyre fogyó magyarság, lélekszámának a növekedését segítő intézkedések , ami a nemzetünk felemelkedésének záloga. Sem politikai párt, sem más szervezet, nem gátolhatja eme törekvést bűntelenül, mert a történelmi emlékezet nem felejt. Nem felejti el azok ténykedését sem, akik akkor, testvéreink ellen uszítottak, ma idegen kultúrák fiait és lányait ezer, vagy akár tíz esetleg százezer szám ölelnék keblükre.

Igazi lélekkufárok ők, akik nem félnének áruba bocsátani, a jövő generációk jövőjét, a pillanatnyi érdekük és egyéni elkötelezettségük végett, ahol az össz-nemzeti identitástudat üldözendő bűnnek számít, ahol a multikulturális eszement önfeladás az Úr! Nem ők nem félnek Isteneket sem, mert nekik csak a pénz a befolyás és a hatalom utáni vágy az istenük. Ők nem gondolják úgy, hogy a hazánk és szélesebb értelemben vett szülőföldünk az otthonuk. Nekik nem otthonuk, hanem lakhelyük, olyan vidék, amelyet a vagyoni értékek elvesztésén kívül, bármikor örömmel elcserélnek, egy olyan létért, ami a boldogulásukat pusztán anyagiakban méri.

Nem vagyok farizeus, mert szükségből, én magam is éltem hazánktól távol évekig, nem könnyű és nem irigylendő lét e keserű kenyér.

Azokhoz is szólnék, akik kényszerűségből a munka és a magasabb kereset miatt, máshol keresik boldogulásukat, csak azt tudom mondani, hogy a szülőföld a szerettek a barátok és a régi szerelmek emlékének lábnyomai mindörökre visszavárnak és a politika, az izmusok, nem állhatnak a honfitárs és honfitárs közé.

Az a kormány, amely könnyen lemond a honfitársairól a nemzetéről és örökre elengedi azok kezét, ÁTKOZOTT LEGYEN!

…de Aki könnyen lemond Hazájáról, minden lelki harc nélkül és nem keresi a lába vissza sosem az Utat, mert az anyagi jólét az, ami számára csak a ,,boldogság kék madara”, átkozott az, mert így lett ő hontalan.

Minden magyar felelős kormány kötelessége, hogy az anyaországban és határain túl egyaránt, a magyar testvéreinket a szülőföldjén megmaradásban támogassa és lehetővé tegye azt! Még egyszer, ez nem választható opció, ez kötelesség, mert ha nem így teszel, így leszel átkozott!

Minden magyar felelős, minden magyarért!

Reményik Sándor: Mindhalálig

Most mélységekből szakad föl a szó
S nem csinált virág, nem papírhajó,
De Óceán setétjén égő gálya,
Mit röpít a szív tajtékos dagálya,
A mélybe le s a mélyből újra fel,
Ma szólni nem lehet s ma szólni kell:
Szeretlek, népem, mindhalálig.

Egy érzés szunnyadt bennem hangtalan,
Némán, keményen, mint kőben arany,
Most csákány töri, bontja, fejti föl
Az érzést, amely üdvözít – és öl
S mártíromságot szenvedtet velem;
Mi ez? Szokás, nyelv vagy történelem,
E szó: Szeretlek mindhalálig?

Száz hajszáleren szívódik belém,
És száz ösvényen felé kúszom én,
És száz formában kísért engemet,
Mint langy szellő, mint Számum-lehelet;
Alakoskodik, rejtőzik, tagad,
Míg egyszer egy órában kifakad:
Szeretlek népem mindhalálig!

Tudtam én ezt? Nem tudtam ezt soha;
Nem így; míg jött a sors, a mostoha,
És megmutatta, hogy Te: én vagyok,
S ha Te sorvadsz el, én is elhalok,
Mint a levél, ha elszárad a fa,
Mint a gyermek, kit elhágy az anya,
Szeretlek népem mindhalálig.

Ha te nem vagy, nincs álom, illat, szín,
Az élet babyloni vizein.
Nincs fáklya, mit a szív magasra tartson.
És ülünk egyformán a szürke parton:
Alélt lelkek egy alélt földtekén…
És ha te nem vagy, nincs e költemény:
Szeretlek népem, mindhalálig.

Mi vagy Te nékem? Szomjamra ital,
Sebemre ír és bánatomra dal,
Tűzhely, amelyhez térni soh’se késem.
Márvány, amelybe álmaimat vésem.
Át egen, földön, folyón, tengeren,
Rögön, hanton, koporsófedelen:
Szeretlek mindhalálig, nemzetem!

S, hogy mi vagy Te nékem Hazám s Nemzetem? Te vagy nékem minden, mert minden magyar összetartozik.

Honfitársi üdvözlettel.

Paks, 2018. június. 6.

Varjú Zoltán

 

(forrás:Facebook Varjú Zoltán)

Vélemény, hozzászólás?

Loading…

0

Hozzászólások

hozzászólás

Dúró Dóra – Lemondok mandátumomról, ha azt Toroczkai Lászlónak adják

Újabb Gyurcsány videó tarol a neten! Mutatjuk